Přijměte naše pozvání na odbornou konferenci 

MAPY JSOU PRO KAŽDÉHO 2022
13. – 14. 9. 2022 v Hotelu Luna
 
Po dlouholeté úspěšné spolupráci s Nadací Partnerství bude pořádat konferenci již třetím rokem Michal Souček ve spolupráci s Drahomírou Zedníčkovou. I letošní konference se uskuteční v Hotelu Luna nedaleko Ledče nad Sázavou, který i v loňském roce nabídnul všem velmi příjemné zázemí. 

Registrace bude spuštěna začátkem března. Program bude uveřejňován průběžně.

Konference Mapy jsou pro každého je především o poznání, sdílení zkušeností, vzájemné inspiraci a někdy i o výměně méně příznivých zkušeností z praxe. 

Prezentace řečníků spolu s fotogalerií z minulých ročníků naleznete v sekci Minulé ročníky.
 
Konferenci od roku 2020 zajišťuje
Michal Souček a Drahomíra Zedníčková

Kontaktní údaje
telefon: 724 177 557; e-mail: micsoucek@outlook.cz (micsoucek@centrum.cz)

web: www.micsoucek.cz
adresa: Olšová 796/10, Plzeň 326 00; IČ 07072406; č. ú.: 5564077399/0800