O konferenci Mapy jsou pro každého

Pořadatel konference - viz kontakt.

Vítejte na stránkách www.giskonference.cz, konference s názvem "Mapy jsou pro každého"! Tato konference je určena pro všechny, kteří se zajímají o svět geografie, mapování, geografických informačních systémů, digitálních technických map a všeho dění kolem geoinformatiky. Na této stránce najdete veškeré informace o naší konferenci, včetně možnosti registrace, programu, seznamu přednášejících a jejich prezentací. Giskonference je každoroční událost, která se zaměřuje na aktuální témata v oblasti pořizování a správy dat, mapování a využívání geografických informačních systémů.

Naše aktivity navazují na předcházejícího pořadatele konference, kterým byla Nadace partnerství. Ve vazbě na delší historii naše konference navazuje na myšlenky akcí GIS v územním plánování pořádané v okolí Vranovské přehrady, tzv. GIS Bítov.

Prezentace a fotografie z minulých ročníků konference Mapy jsou pro každého jsou k dispozici v sekci Minulé ročníky.


Konference Mapy jsou pro každého je především o setkání, poznání, sdílení zkušeností a o výměně zkušeností z praxe a ze života a to vždy v příjemné neformální atmosféře. 


Typickým návštěvníkem konference jsou pracovníci obecních, městských a krajských úřadů, pracovníci ministerstev a centrálních úřadů a institucí, zástupci firem z oblasti geoinformatiky, zástupci správců inženýrských sítí a dopravní infrastruktury a v neposlední řadě i zástupci univerzit a veřejně prospěšných společností či spolků. Konference se účastní pravidelně 100 až 130 účastníků.


O nás