8. ROČNÍK - 2022

Michal Souček a Drahomíra Zedníčková uspořádali 8. ročník konference
MAPY JSOU PRO KAŽDÉHO 2022
která se konala ve dnech 13. - 14. 9. 2022 na Vysočině.


Partneři konference


Seznam přednášek (ke stažení)

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální

Digitalizace postupů při správě katastru nemovitostí

Mgr. Dagmar Bínová, Český úřad zeměměřický a katastrální

Digitální mapa veřejné správy - první narozeniny

Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální

Digitální mapa veřejné správy - první narozeniny?

Mgr. Irena Křeková, Zlínský kraj

Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

Mgr. Irena Křeková a Michal Souček, Zlínský kraj

Metodická pracovní skupina DTM

Bc. Martin Havlík, UnitX s.r.o.

Pomoc při přípravě dotačních projektů, zdroje financování IT/GIS

prof. Ing. Jiří Horák, Dr., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Dostupnost, chodeckost a bezbariérovost v městském prostředí - prezentace

Petr Navrátil, TopGis, s.r.o.

Služby pro energetiku

Tomáš Přibyl, Technické muzeum v Brně

Válka očima špionážních družic aneb co je a co není vidět z oběžné dráhy

Petr Pomykáček, d-Prog a tým Informační služby – energetika, a.s.

IS PEZ: Informační systém "Přejímka Externích zákresů"

Ing. Katka Vrbová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Digitalizace územního plánování

Mgr. Jakub Barteška, Geocentrum spol. s r.o.

Pozemkové úpravy v GIS, jak funguje georadar

Mgr. Dagmar Montagová a Ing. Renata Havlová, Město Kuřim

Svítí slunce nad hlavou

Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., Město Břeclav

Reálné možnosti poskytování dat do technických map z pohledu malých obcí

Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., Ministerstvo vnitra

Aktuální stav GeoInfoStrategie2020

Ing. Romana Vačkářová, Jihočeský kraj

Rizika kvality dat Územně analytických podkladů v praxi

Ing. Lukáš Vodehnal, Pardubický kraj

Stará majetkoprávní zátěž silnic II. a III. tříd v kontextu DTM

Fotogalerie