7. ROČNÍK - 2021

Michal Souček a Drahomíra Zedníčková uspořádali 7. ročník konference
MAPY JSOU PRO KAŽDÉHO 2021
která se konala ve dnech 15. - 16. 9. 2021 na Vysočině.


Partneři konference


Seznam přednášek (ke stažení)

Ing. Karel Štencel / Český úřad zeměměřický a katastrální

Postup prací na projektu IS DMVS, koordinace zapojených subjektů

Ing. David Valíček, MBA / Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kam vedou cesty digitální technické mapy?

Ing. Martin Tejkal, Ph.D. / Kraj Vysočina

Přípravy krajské DTM (na Vysočině)

Ing. Karel Vondráček / GEOREAL spol. s r.o.

Rozšíření JVF DTM verze 1.4.2. a dopady na pořizování dat DTM krajů

RNDr. Robin Rašín, Ph.D. / GEOHUNTER, s.r.o.

Než se stanu linií v GIS

Mgr. Irena Křeková / Zlínský kraj

Co by na to říkal Baťa?

Mgr. Rudolf Šťastný / CSmap s.r.o.

Převody dat bez hranic včetně Digitální technické mapy

Ing. Tomáš Přibyl / Technické muzeum v Brně

Mapování dalekých světů

Ing. Kateřina Vrbová / Ministerstvo pro místní rozvoj

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (aktuální stav projektů)

Ing. Luboš Sobotka / TESLA Hloubětín a.s.

Monitoring prostředí a infrastruktury - TESLA/MONTES - online informace pro uživatele DTM

Ing. Stanislav Štangl / Správa informačních technologií města Plzně

Plzeňská cesta projekty EU (Horizon 2020)

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Digitální územní plán a jednotný standard zůstává na půli cesty: Proč potřebujeme úplnou digitalizaci a větší svobodu

Ing. Vladimír Plšek, Ph. D. / TopGis, s.r.o.

Novinky pro města a obce - ukázky z praxe

Dana Spoustová / Město Znojmo

Bylo tu není tu

Mgr. Jitka Coufalová Ph.D. / Městský úřad Břeclav

Nohama na zemi - realita všedního dne

Ing. Martin Tejkal, Ph.D. / Kraj Vysočina

Portál územního plánování Kraje Vysočina


Fotogalerie