2. ROČNÍK - 2016

14. - 15. 6. 2016 - Hotel VZ Měřín - Slapská přehrada

Seznam přednášek (ke stažení)

Tomáš Růžička, Nadace Partnerství

Otevřená zahrada - měření a regulace provozu administrativního areálu

Jan Skoták, Infosys BPO

Výzvy digitálního věku

Ing. Jiří Dusík, Integra Cosulting Ltd.

Nové přístupy k posuzování vlivů na životní prostředí a požadavky na data

Michal Sýkora, TopGis, s. r. o.

Služby pro moderní rozhodování

Mgr. Lenka Mařincová, Pocitové mapy, Univerzita Palackého v Olomouci

Využití pocitových map v budování Místní Agendy 21

Ing. Miluše Dolanská, Ph.D., MěÚ Český Krumlov

Role dat v procesu rozhodování

Mgr. Eliška Bradová, IPR hl. m. Prahy

Co říkají lokalizační data mobilních operátorů

Petr Eiben, Vodafone Czech Republic

GIS a mobilní sítě

Ing. Jáchym Čepický

Open source programy a otevřené data

Mgr. Zbyšek Podhrázský

Šifry a logické úlohy jako prostředek gamifikace veřejného prostoru

Ing. Jitka Faugnerová, Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Role samosprávy v zajištění INSPIRE tématu Využití území

Ing. Václav Šafář, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Možnosti využití neměřických snímků pro informatiku

Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, Mendelova univerzita v Brně

3D vizualizace a krajina

Mgr. Jan Ptáček, Kartografie Praha, a. s.

GIS při tvorbě výukových pomůcek

Ing. Milan Vlášek, Jihočeský kraj

Nebojte se hadů – Python v ochraně přírody

RNDr. Stanislav Hasalík, Moravskoslezský kraj

Císařské otisky v 21. Století, dědictví, které nelze přehlédnout

Ivan Buchta, Bohemia Interactive

Geodata ve vývoji počítačových her

Ondřej Nejedlý, Nadace Partnerství

Využití dat z návštěvnosti dálkových stezek

Fotogalerie

Pořadatel 2. ročníku konference: Nadace partnerství