9. ROČNÍK - 2023

Michal Souček a Drahomíra Zedníčková uspořádali 9. ročník konference
MAPY JSOU PRO KAŽDÉHO 2023
která se konala ve dnech 12. - 13. 9. 2023 na Vysočině.


Partneři konference


Seznam přednášek (ke stažení)

Mgr. Dagmar Bínová / Český úřad zeměměřický a katastrální

Digitální mapa veřejné správy - stav projektu - 1. část

Ing. Jiří Formánek / Český úřad zeměměřický a katastrální

Digitální mapa veřejné správy - stav projektu - 2. část

Ing. Petr Dvořáček / Zeměměřický úřad

Otevřená data z produkce Zeměměřického úřadu

Oldřich Pavlovský / THEIN INNOVATIONS

Projekty Thein Innovations pro obce a města

Ing. Kateřina Vrbová / Ministerstvo pro místní rozvoj

Digitalizace územního plánování - aktuální stav projektů MMR

Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D., Mgr. Irena Křeková a Michal Souček

Digitální technické mapy krajů - stav projektů a jak dál

Mgr. Jakub Barteška a Ing. Ivo Koutník / Geocentrum spol. s r.o.

GIS v zemědělské krajině, GNSS přístroje pro zemědělce a obce, georadar,

3D skenování

Jiří Šindelář / Naše historie z.s., Jihočeský kraj

Virtual Heritage - cesta ze světa fyzického do světa virtuálního a zase zpět

.

Ing. Tomáš Přibyl / Technické muzeum v Brně

Mapování Marsu

Ing. Vladimír Plšek, Ph. D. / TopGis, s.r.o

Každodenní využití 3D dat - prezentace

Miroslav Rychtařík / Česká asociace pro geoinformace

Cestou necestou, polem nepolem

.

Mgr. Radovan Prokeš / CEDA Maps a.s.

Data dopravní infrastruktury s funkcemi Dopravního grafu pozemních komunikací

Ing. Miluše Dolanská, Ph.D. / Město Český Krumlov

Jak se daří GISu v Českém Krumlově

Mgr. Jitka Coufalová, Ph.D. / Město Břeclav

Mé půlstoletí s mapičkami

Ing. Renata Komínková / Město Moravské Budějovice

Moravské Budějovice - včera dnes a zítra ...aneb slovy klasika, raději zítra, protože

včera bych to nestihl...

Ing. Lukáš Vodehnal / Pardubický kraj

Jak jsme řešili (a vyřešili?) otázku propojení DTM a pasportů majetku

Fotogalerie

Fotografie od partnera konference Geocentrum spol. s r.o. - zde