1. ROČNÍK - 2015

2. - 3. 6. 2015 - Hotel VZ Měřín - Slapská přehrada

Seznam přednášek (ke stažení)

RNDr. Miroslav Kundrata / Nadace Partnerství

Informace pro rozhodování nadací

Pavel Zima / Seznam.cz

Mějte první na mysli lidi, ne peníze

Tomáš Ctibor, FRICS, CRE / C. T. Development

Informace jako poklad

Ing. Milan Vlášek / Jihočeský kraj 

GIS v ochraně přírody KÚ Jihočeského kraje

Mgr. Dagmar Montagová / Město Kuřim 

Zkušenosti v oblasti územního plánování a GIS na městském úřadě

​Ing. Miroslav Rychtařík / Státní plavební správa 

Říční informační služby v České Republice

Ing. Leona Slabochová a Ing. Jan Černý /MěÚ Litoměřice 

Den GISáka II aneb "8 let GISákem"

Ondřej Nejedlý / Nadace Partnerství 

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Bc. Michal Sýkora / TopGis, s.r.o. 

Mapy naživo – pro váš GIS palivo

Ing. Václav Šafář / VÚGTK, v.v.i. 

Vypisování výběrových řízení v geooborech - fotogrammetrii

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. / B.I.B.S, a.s. 

GIT jako nástroj vzdělávání

Ing. Miluše Dolanská, Ph.D. / Městský úřad Český Krumlov 

Územní plánování s 3D nástroji

Ing. Renata Komínková / Město Moravské Budějovice 

Webová aplikace ORP pro vizualizaci ÚP a ÚAP

Mgr. Eliška Bradová / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

Územně analytické podklady hl. M. Prahy - soubor aktivit a výstupů, jejich zařazení v systému podpory územního rozvoje

Hilbert, R. H., Hilbert, H. H., Šmída, J. , Jaksch J./ Technická univerzita v Liberci a Statutární město Liberec 

Metoda hodnocení environmentální zátěže, neboli bez map to nejde


Fotografie


Pořadatel 1. ročníku konference: Nadace partnerství