Mapy jsou pro každého 2016

14. - 15. 6., Hotel VZ Měřín
 
Přednášky ke stažení
 
Otevřená zahrada - měření a regulace provozu administrativního areálu,
Tomáš Růžička, Nadace Partnerství

Výzvy digitálního věku / Jan Skoták, Infosys BPO
 
Nové přístupy k posuzování vlivů na životní prostředí a požadavky na data /
Ing.  Jiří Dusík, Integra Cosulting Ltd.
 
Služby pro moderní rozhodování / Michal Sýkora, TopGis, s. r. o.
 
Využití pocitových map v budování Místní Agendy 21 /
Mgr. Lenka Mařincová, Pocitové mapy, Univerzita Palackého v Olomouci
 
Role dat v procesu rozhodování / Ing. Miluše Dolanská, Ph.D., MěÚ Český Krumlov

Co říkají lokalizační data mobilních operátorů / Mgr. Eliška Bradová, IPR hl. m. Prahy
 
GIS a mobilní sítě / Petr Eiben, Vodafone Czech Republic
 
Open source programy a otevřené data / Ing. Jáchym Čepický

Šifry a logické úlohy jako prostředek gamifikace veřejného prostoru / Mgr. Zbyšek Podhrázský
 
Role samosprávy v zajištění INSPIRE tématu Využití území
Ing. Jitka Faugnerová, Cenia, česká informační agentura životního prostředí
 
Možnosti využití neměřických snímků pro informatiku /
Ing. Václav Šafář, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
 
3D vizualizace a krajina / Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, Mendelova univerzita v Brně
 
GIS při tvorbě výukových pomůcek / Mgr. Jan Ptáček, Kartografie Praha, a. s.
 
Nebojte se hadů – Python v ochraně přírody / Ing. Milan Vlášek, Jihočeský kraj
 
Císařské otisky v 21. Století, dědictví, které nelze přehlédnout
RNDr. Stanislav Hasalík, Moravskoslezský kraj
 
Geodata ve vývoji počítačových her / Ivan Buchta, Bohemia Interactive
 
Využití dat z návštěvnosti dálkových stezek / Ondřej Nejedlý, Nadace Partnerství

 
FOTOGALERIE
hlavni-partner_TopGis.jpg IMG_3741.JPG IMG_3742.JPG IMG_3748.JPG IMG_3757.JPG IMG_3767.JPG IMG_3769.JPG IMG_3782.JPG IMG_3787.JPG IMG_3794.JPG IMG_3795.JPG IMG_3803.JPG IMG_3816.JPG IMG_3818.JPG IMG_3825.JPG IMG_3826.JPG IMG_3831.JPG IMG_3844.JPG IMG_3854.JPG IMG_3857.JPG IMG_3861.JPG IMG_3863.JPG IMG_3871.JPG IMG_3875.JPG IMG_3878.JPG IMG_3880.JPG IMG_3889.JPG IMG_3892.JPG IMG_3898.JPG IMG_3906.JPG IMG_3909.JPG IMG_3916.JPG konference-mapy-jsou-pro-kazdeho.jpg medialni-partneri.jpg partneri.jpg poradatel_Nadace-Partnerstvi.jpg
 
Konferenci od roku 2020 zajišťuje
Michal Souček a Drahomíra Zedníčková

Kontaktní údaje
telefon: 724 177 557; e-mail: micsoucek@outlook.cz (micsoucek@centrum.cz)

web: www.micsoucek.cz
adresa: Olšová 796/10, Plzeň 326 00; IČ 07072406; č. ú.: 5564077399/0800