Přijměte naše pozvání na odbornou konferenci 

MAPY JSOU PRO KAŽDÉHO
2. – 3. 9. 2020 v Hotelu Luna
 
Po dlouholeté úspěšné spolupráci s Nadací Partnerství pořádá konferenci nově Michal Souček ve spolupráci s Drahomírou Zedníčkovou. I letošní konference se uskuteční v Hotelu Luna nedaleko Ledče nad Sázavou, který v loňském roce nabídnul všem velmi příjemné zázemí. 

Termín konference byl změněn z června na září 2020.
Těšíme se na Vás a přejeme hlavně pevné nervy a zdraví!
 

Konference Mapy jsou pro každého je především o poznání, sdílení zkušeností, vzájemné inspiraci a někdy i o výměně méně příznivých zkušeností z praxe. 
 

Tématy letošní konference budou zejména:

 • Územní plánování
 • Správa majetku
 • Digitální technická mapa
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Vzdělávání
 • Termální snímkování
 • Senzorová data
 • Veřejné zakázky
 • Dotace

Důležitá data:

 • 24. 2. 2020 - spuštění registrace
 • 17. 8. 2020 - termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku
 • 17. 8. 2020 - konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
 • 25. 8. 2020 - rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
 • 29. 8. 2020 - zaslání prezentace příspěvku
 • 1. 9. 2020 - předkonferenční seminář
 • 2. - 3. 9. 2020 - konference Mapy jsou pro každého
   
 
Konferenci od roku 2020 zajišťuje
Michal Souček a Drahomíra Zedníčková

Kontaktní údaje
telefon: 724 177 557; e-mail: micsoucek@outlook.cz (micsoucek@centrum.cz)

web: www.micsoucek.cz
adresa: Olšová 796/10, Plzeň 326 00; IČ 07072406; č. ú.: 5564077399/0800