PROGRAM KONFERENCE - HLAVNÍ BLOKY

Zahájení registrace 13.9. od 9:00, zahájení programu konference od 10:00.

Blok 1 - úterý dopoledne

Zahájení konference (zástupci Kraje Vysočina)

Téma Digitální technická mapa a Digitální mapa veřejné správy (zástupci krajů a ČÚZK)
  • Digitalizace postupů při správě katastru nemovitostí (Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální)
  • Digitalní technická mapa ČR ve Zlínském kraji, Metodická pracovní skupina DTM (Mgr. Irena Křeková, Zlínský kraj)

Vystoupení hlavního hosta a řečníka konference

Vystoupení partnera konference (zástupci partnerů)
 
Blok 2 - úterý odpoledne

Téma Územního plánování, pořizování a správy prostorových dat (zástupci MMR, krajů a měst)
  • Digitalizace územního plánování (Ing. Katka Vrbová, Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Stará majetkoprávní zátěž silnic II. a III. tříd v kontextu DTM (Ing. Lukáš Vodehnal, Pardubický kraj)
  • Aktuální stav GeoInfoStrategie2020 (Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., Ministerstvo vnitra)

Projekty krajů, měst a správců technické infrastruktury
  • Pomoc při přípravě dotačních projektů, zdroje financování IT/GIS (Ing. Martin Havlík, UnitX)
  • IS PEZ: Informační systém „Přejímka Externích zákresů“ (Petr Pomykáček, d-Prog a tým Informační služby – energetika, a.s.) - anotace
  • Svítí slunce nad hlavou (Mgr. Dagmar Montagová, Město Kuřim)
  • Reálné možnosti poskytování dat do technické mapy z pohledu malých obcí (Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., Město Břeclav)

Vystoupení partnerů konference (zástupci partnerů)

Uzavřené jednání Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné správy a Digitálních technických map (jen členové rady)

Blok 3 - středa dopoledne

Projekty krajů a měst (zástupci krajů a měst) 

Vystoupení partnera konference (zástupci partnerů)
Program je prozatím předběžný a jeho změna je vyhrazena
 
Konferenci od roku 2020 zajišťuje
Michal Souček a Drahomíra Zedníčková

Kontaktní údaje
telefon: 724 177 557; e-mail: micsoucek@outlook.cz (micsoucek@centrum.cz)

web: www.micsoucek.cz
adresa: Olšová 796/10, Plzeň 326 00; IČ 07072406; č. ú.: 5564077399/0800